Asia Museum Company

บทความทางผังเมืองและการวางแผนภาค

การใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) สำหรับการวางผังเมืองของสิงคโปร์

โดย  นายฐาปนา  บุณยประวิตร (thaismartgrowth@hotmail.com)

บทคัดย่อ

Singaporeสิงคโปร์เป็นประเทศที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาที่อยู่อาศัย  รัฐบาลสิงคโปร์รายงานว่า  ประชาชนในประเทศนี้มากกว่าร้อยละ  90  มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จเกิดจากการจัดการพื้นที่และการพัฒนาเมืองโดยใช้แผนแม่บทเป็นนโยบายหลักในการบริหาร  ซึ่งได้นำข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินกับการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างเข้มงวดเป็นกลไกในการปฎิบัติ  ตามแผนแม่บท พ.ศ.2551  รัฐบาลสิงคโปร์ได้นำเอาแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมือง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาที่อยู่อาศัย  และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บทความชิ้นนี้ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้เกณฑ์การใช้ที่ดินแบบผสมผสานร่วมกับเกณฑ์ข้ออื่นๆ  ที่อาจกล่าวได้ว่า  แนวความคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth)  เป็นปัจจัยสำคัญในการต่อยอดการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศสิงคโปร์ให้ประสบผลสำเร็จดังที่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบัน

คำสำคัญ (KEYWORDS)

การเติบโตอย่างชาญฉลาด (SMART GROWTH) แผนแม่บทประเทศสิงคโปร์ปี พ.ศ.2551 (SINGAPORE MASTER PLAN 2008) การวางแผนที่อยู่อาศัย (HOUSING PLANNING)

อ่านรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ได้จากไฟล์ประกอบ

Comment #1
นู๋รส
Posted @September,02 2009 11.54 ip : 122...125

ดีมากเลย

Comment #2
pump
Posted @December,02 2009 03.46 ip : 58...139

ขอบคุนมากๆๆคับ

แสดงความคิดเห็น

« 5171
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง