Asia Museum Company

ข่าวการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากการกระจัดกระจายของเมือง

by Little Bear @October,06 2011 15.13 ( IP : 122...103 ) | Tags : ข่าวการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
photo  , 1038x647 pixel , 182,205 bytes.

เรียบเรียงโดย ฐาปนา บุณยประวิตร (thaismartgrowth (at) hotmail (dot) com)

เนื่องด้วยในไตรมาสสุดท้ายของปีพุทธศักราช 2554 ผู้เขียนจะได้เชิญชวนคณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ร่วมกันดำเนินโครงการสร้างเส้นทางปลอดภัยสำหรับนักเรียน (Safe Route to School Plan) โดยผู้เขียนจะทำหน้าที่บริการสนับสนุนข้อมูลวิชาการและนำเสนอแนวทางการออกแบบ (Design Guideline) และหน่วยงานข้างต้นจะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณและดำเนินการโครงการ เนื่องจากโครงการดังกล่าวนี้ ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้มีการดำเนินการมาอย่างยาวนาน และผลการศึกษาวิจัยหลายเรื่องได้ยืนยันสนับสนุนแนวคิดนี้ว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนและประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้โครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยมีความเป็นไปได้ และได้รับการยอมรับในทางวิชาการ ผู้เขียนจึงได้แปลสรุปบทความวิจัยเรื่องการตรวจวัดผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากการกระจัดกระจายของเมือง (Measuring the Health Effects of Sprawl, A National Analysis of Physical Activity, Obesity and Chronic Disease) ซึ่งเขียนโดยบาบาร่า เอ แมคคานน์ และ รีด เออวิง (Barbara A, McCann and Reid Ewing) ในปี พ.ศ. 2546 มาสนับสนุนแนวคิดการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ผลการศึกษาได้ยืนยันว่า เมืองที่กระจัดกระจายเป็นเมืองที่ประชาชนขาดโอกาสในการเป็นผู้มีสุขภาพดี และแนวทางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจึงได้แก่ การสร้างสรรค์กายภาพเมืองให้กระชับ การฟื้นฟูโครงข่ายการสัญจรให้เชื่อมต่อกันและให้มีความปลอดภัย การให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับทางเดินและทางจักรยานรวมทั้งการส่งเสริมการใช้ให้เป็นกิจวัตรประจำวัน และสุดท้ายการสร้างเส้นทางปลอดภัยสำหรับนักเรียนเพื่อเป็นต้นแบบของการสร้างสุขภาพดีแก่ประชาชน สาระสำคัญของการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้

แสดงความคิดเห็น

« 5971
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง