Asia Museum Company

สิงคโปร์ : ความชาญฉลาดใช้แนวคิดในการสร้างยุทธศาสตร์เมือง

by Little Bear @6 ส.ค. 55 18:55 ( IP : 122...35 ) | Tags : ข่าวการวางแผนและวางผังเมือง
photo  , 600x450 pixel , 69,880 bytes.

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร

สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการวางผังพัฒนาเมืองมาก  ความโดดเด่นดังกล่าวพิสูจน์ได้จาก การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความประหยัด มีความคุ้มค่า  สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจ  สามารถสนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิต  การสวงนรักษาพื้นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์  การใช้โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่ไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม  และมีประสิทธิภาพในการรองรับการสัญจรและขนส่งสินค้า  หรือแม้แต่การใช้นวัตกรรมด้านการผังเมืองในการสร้างสรรค์กายภาพให้มีความงดงาม  ตอบสนองและเติมเต็มความต้องการของประชาชนตลอดจนผู้เยี่ยมเยือน

ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง