Asia Museum Company

โครงการออกแบบ Waterfront ริมแม่นำ้จันทบุรี

by thapana @20 พ.ย. 57 14:51 ( IP : 223...105 ) | Tags : Project
 • photo , 640x396 pixel , 69,825 bytes.
 • photo , 640x400 pixel , 48,095 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 198,740 bytes.
 • photo , 640x256 pixel , 29,288 bytes.
 • photo , 1000x706 pixel , 193,800 bytes.

โครงการออกแบบพื้นที่ริมแม่นำ้จังหวัดจันทบุรี เป็นแนวคิดของเทศบาลเมืองจันทนิมิตรในการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ริมนำ้ให้เป็นแหล่งนันทนาการที่มีความงดงามและสามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเทศบาล

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง