Asia Museum Company

การประชุมเตรียมการสัมมนาวิชาการผังเมืองคร้ังที่ 2/2559 เรื่อง การวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษ

by thapana @29 พ.ย. 58 21:39 ( IP : 183...2 ) | Tags : กิจกรรม
photo  , 640x480 pixel , 34,810 bytes.

ภาพการประชุมเตรียมการสัมมนาวิชาการผังเมืองคร้ังที่ 2/2559 เรื่อง การวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษของสมาคมการผังเมืองไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครและสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย ซึ่งจะจัดวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.ศูนย์การประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎกระนคร กรุงเทพฯ โดยการประชุมมี ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส นายกสมาคมการผังเมืองไทยเป็นประธาน และมี อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร อาจารย์ธรรมรงค์ ราชามุสิกะ อุปนายก พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน และ ผศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน กรรมการเข้าร่วม ประชุมวันที่ 28 พ.ย. 2558 ณ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎพระนคร

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง