Asia Museum Company

ประชุมปฏิบัติการผังเมืองเพื่อกำหนดเจตนารมณ์การพัฒนาพื้นที่จังหวัด

by thapana @1 ธ.ค. 58 19:53 ( IP : 183...227 ) | Tags : กิจกรรม
photo  , 720x537 pixel , 32,648 bytes.

วันที่ 2 พ.ย. 2558 เวลา 09.00-12.00 น.โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกสภาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดพิษณุโลกและสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย ร่วมกันจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำเจตนารมณ์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ.ห้องเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Relate topics

Comment #1
Posted @5 พ.ค. 62 06:16 ip : 213...71

บริการ สินเชื่อเงินด่วนนอกระบบ เหมาะสำหรับ
                -  ผู้ที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ต้องการเงินทุน เงินกู้เพื่อขยายกิจการ การบริหารจัดการทรัพย์สิน หนี้สิน ให้เป็นไปตามความต้องการ                 -  ผู้ที่มีหนี้สินกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ต้องการให้เราบริหารจัดการหนี้ โอนภาระหนี้ ลดหนี้ ให้กับท่าน ต้องการที่ปรึกษาทางกฏหมาย ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฏหมาย เป็นทนายว่าความ หรือต่อสู้คดีต่าง ๆ
                -  ผู้ที่กำลังวางแผนเปิดกิจการ จดทะเบียนบริษัท วางแผนทางการเงินในธุรกิจ จัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน ให้ตรงตามเจตนารมย์ของท่าน                 " เพราะเราเชื่อว่าวินัยทางการเงินการรักษาเครดิตเป็นสิ่งสำคัญ เก็บความผิดพลาดในอดีตไว้เป็นบทเรียน เพื่อสร้างสถานะทางการเงินที่ดีในอนาคต ด้วยการมีวินัย มีเครดิต เรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาด นำมาปรับปรุงแก้ไข สู่การมีอิสระทางการเงินที่มั่นคงกับเรา"  เงินกู้

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง