Asia Museum Company

กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง การใช้อาคารริมถนนพัทยาสายสอง

by Little Bear @28 เม.ย. 51 17:27 ( IP : 61...73 ) | Tags : ข่าวการพัฒนาพื้นที่และสภาพแวดล้อม

ขอบัญญัติเมืองพัทยาวาดวยกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารริมถนนพัทยาสายสองเชื่อมตอระหวางถนนพัทยาเหนือกับถนนทัพพระยา ตรงจุดตัดถนนทัพพระยากับถนนเฉลิมพระเกียรติ ทั้งสองฟากในทองที่ตาบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

อ่านรายละเอียดตามประกาศได้จากเอกสารแนบ mb51-pattaya.pdf

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. mb51-pattaya.pdf - ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง