Asia Museum Company

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง "กรอบแนวคิดการควบคุมการเติบโตของเมืองและผลการประเมินผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549"

by Little Bear @19 ก.ย. 51 20:47 ( IP : 61...220 ) | Tags : ข่าวการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
photo  , 1000x708 pixel , 236,450 bytes.

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "กรอบแนวคิดการควบคุมการเติบโตของเมืองและผลการประเมินผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549" โดย

  • ม.ร.ว.เปรมศิริ เกษมสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
  • รองศาสตราจารย์เลิศวิทย์ รังสิรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2551 เวลา 17.00 - 20.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 1302 ชั้น 3 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 25 กันยายน 2551 ณ ห้องบัณฑิตศึกษาชั้น 3 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ โทร 02-942-8960 ต่อ 202

(ผู้ไม่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะไม่ได้รับเอกสารประกอบการเสวนา)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง