Asia Museum Company

ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากการกระจัดกระจายของเมือง

by Little Bear @6 ต.ค. 54 15:13 ( IP : 122...103 ) | Tags : ข่าวการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
photo  , 1038x647 pixel , 182,205 bytes.

เรียบเรียงโดย ฐาปนา บุณยประวิตร (thaismartgrowth (at) hotmail (dot) com)

เนื่องด้วยในไตรมาสสุดท้ายของปีพุทธศักราช 2554 ผู้เขียนจะได้เชิญชวนคณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ร่วมกันดำเนินโครงการสร้างเส้นทางปลอดภัยสำหรับนักเรียน (Safe Route to School Plan) โดยผู้เขียนจะทำหน้าที่บริการสนับสนุนข้อมูลวิชาการและนำเสนอแนวทางการออกแบบ (Design Guideline) และหน่วยงานข้างต้นจะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณและดำเนินการโครงการ เนื่องจากโครงการดังกล่าวนี้ ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้มีการดำเนินการมาอย่างยาวนาน และผลการศึกษาวิจัยหลายเรื่องได้ยืนยันสนับสนุนแนวคิดนี้ว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนและประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้โครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยมีความเป็นไปได้ และได้รับการยอมรับในทางวิชาการ ผู้เขียนจึงได้แปลสรุปบทความวิจัยเรื่องการตรวจวัดผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากการกระจัดกระจายของเมือง (Measuring the Health Effects of Sprawl, A National Analysis of Physical Activity, Obesity and Chronic Disease) ซึ่งเขียนโดยบาบาร่า เอ แมคคานน์ และ รีด เออวิง (Barbara A, McCann and Reid Ewing) ในปี พ.ศ. 2546 มาสนับสนุนแนวคิดการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ผลการศึกษาได้ยืนยันว่า เมืองที่กระจัดกระจายเป็นเมืองที่ประชาชนขาดโอกาสในการเป็นผู้มีสุขภาพดี และแนวทางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจึงได้แก่ การสร้างสรรค์กายภาพเมืองให้กระชับ การฟื้นฟูโครงข่ายการสัญจรให้เชื่อมต่อกันและให้มีความปลอดภัย การให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับทางเดินและทางจักรยานรวมทั้งการส่งเสริมการใช้ให้เป็นกิจวัตรประจำวัน และสุดท้ายการสร้างเส้นทางปลอดภัยสำหรับนักเรียนเพื่อเป็นต้นแบบของการสร้างสุขภาพดีแก่ประชาชน สาระสำคัญของการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง